Styrelse och funktionärer

Ordförande
Margaretha Wåhlin
070-370 17 90
m.wahlin@hotmail.com

Sekreterare
Benny Johansson
070-546 67 66
benny.rk.johansson@gmail.com

Kassör
Frida Rytterlund
070-443 90 93
frida_rytterlund@hotmail.com

Ledamöter
Urban Andersson
070-247 07 50
jurban.andersson@telia.com

Saija Pelas Johansson
070-229 17 45
saija.pj@gmail.com

Bengt Karlsson
070-438 82 39
bengt.karlsson1965@gmail.com

Charles Bauduin
070-818 58 83
cbamo6@hotmail.com

Honungsbedömning
Ragnhild Eneling (ordf.)
070-996 19 72
ragnhild.eneling@gmail.com

Revisor
Micael Melin
070-371 74 11
micael.melin@lysekilsbostader.se

Hemsida
Oskar Dahlberg
070-210 65 96
odahlberg@gmail.com

Medlemsregister, kontaktperson, utskick
Ingemar Nielsen
070-594 95 95
ingemar.nielsen@gmail.com

 

Föreningens bankgiro:      5711-9885

Swish  123 293 05 27