Sotenäs biodlarförening

Att ha biodling som hobby, eller rent av som yrke, är en aldrig sinande ström av aha-upplevelser över naturens finurligheter. Att dela detta intresse med likasinnade i en förening gör inte upplevelserna mindre spännande, snarare tvärt om. Delad glädje är dubbel glädje brukar man ju säga.

Sotenäs Biodlarförening finns på västkusten och täcker geografiskt Sotenäs och Lysekils kommuner. Givetvis är föreningen öppen för andra bosatta utanför dessa kommuner och inte heller ställs några krav på att man måste ha bin själv. Naturligtvis är det glädjande om det tillkommer nya biodlare, stora som små, då det behövs mer bin i vår natur till nytta för alla.

Tossene Bygdegård utgör basen för föreningens aktiviteter där också föreningsbigården är belägen. I bigården kan både gamla och nya biodlare öva upp färdigheterna att sköta sina bin samtidigt som man kan erhålla levande material till sin egen bigård.

Torsdagar varje jämn vecka, fr.o.m. februari,  kl. 18.00-20.00 träffas vi för trevlig samvaro med fika, prat och ibland jobb som kan behövas utföras i bigården.

Väl mött med slöja och pust.